احتفال انتصار خرمشهر

فی هذا القسم تشهدون صوراً من حفلة إنتصار و افراح جنود الإسلام فی حوالی مسجد جامع خرمشهر وقت الظهیرة فی 3 خرداد سنة 1361، أیضاً تشهدون صوراً من قاعدة تشغیلیة الجندیین خلال عملیة إلی بیت المقدس، تحریر خرمشهر.

محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر
اشغال خرمشهر
آزاد سازی خرمشهر
میدان روایتگری
نگار خانه موزه